Ux/Ui

Uxui
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

User Experience – חוויית משתמש
החוויה שחווה משתמש בזמן פעילותו במערכת כלשהי כמו: אתר, תוכנה, אפליקציה, מוצר או שירות.
חוויית המשתמש משיקה ומושפעת מממשק משתמש (User Interface).

עוד להחכים

לפניכם מודל השלבים שלנו, לבניית אתר שעובד בשבילכם

טופס אפיון אתר

× צריכים משהו?