Url – לינק – קישור

link
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בגלישה באינטרנט – לינק – משמע קישור, הוא כתובת לחיצה שמעבירה אותנו בעצם מאתר לאתר מדף לדף.

עוד להחכים

לפניכם מודל השלבים שלנו, לבניית אתר שעובד בשבילכם

טופס אפיון אתר